Iwona Strzałkowska-Nowak

Iwona Strzałkowska-Nowak

  • Psychopedagożka
  • Psychopedagożka

Psychopedagożka, certyfikowana Trenerka Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopnia, Oligofrenopedagożka i Terapeutka autyzmu, certyfikowana Trenerka Umiejętności Społecznych TUS SST, certyfikowana Terapeutka w zakresie Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej II stopnia (diagnoza-terapia-masaż). Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika. Pracowała w różnych miejscach, od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przez placówki oświatowe po środowiska domowe osób objętych opieką. Obecnie sama prowadzi Gabinet Terapii PUZZEL. 

Prelekcję poprowadzi Iwona Strzałkowska-Nowak

3 dzień 9 maja, 2021
2 dzień 8 maja, 2021
1 dzień 1 lutego, 1922
Na spokojnie wieczorem

Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka?